Українська економіка прискорила зростання

У першому кварталі нинішнього року зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) прискорилося до 3,1%.

Про це йдеться у «Інфляційному звіті» Національного банку України

«Як і у 2017 році, основним рушієм зростання реального ВВП був внутрішній попит, як споживчий, так і інвестиційний. Стійке зростання споживчого попиту підтримувалося збільшенням доходів населення – заробітної плати, пенсійних виплат, грошових переказів. Водночас, зростання зарплат та зміни до пенсійного законодавства посилили стимули до офіційної зайнятості, про що свідчить зростання економічно активного та зайнятого населення, кількості штатних працівників і зниження рівня безробіття. Вагомим рушієм економічного зростання залишилося нарощення інвестицій, яке прискорювалося третій квартал поспіль та спостерігалося в переважній більшості видів діяльності. Зокрема, активно зростали капітальні інвестиції в промисловість. Нарощенню інвестицій сприяли подальше поліпшення ділових очікувань та фінансових результатів підприємств. Також на зростанні інвестицій у телекомунікаційну галузь відобразився продаж урядом ліцензій на 4G», - йдеться у звіті.

Експерти НБУ також наголосили, що прискорення зростання реального ВВП у I кварталі 2018 року було найбільшою мірою зумовлене зростанням торгівлі, що пояснюється як високим споживчим попитом, так і пожвавленням у промисловості.

Сприятливі зовнішньоекономічні умови також позначилися і на динаміці експорту товарів у першому півріччі. Водночас пожвавлення внутрішнього попиту, насамперед інвестиційного, призвело до прикорення зростання імпорту товарів. У результаті за п’ять місяців 2018 року дефіцит торгівлі розширився. Однак подальше збільшення кількості трудових мігрантів зумовило істотне зростання грошових переказів в Україну.

«З початку 2018 року зберігається приплив капіталу за фінансовим рахунком, який на відміну від минулого року був забезпечений переважно приватним сектором», - відзначають в НБУ.

В другому кварталі 2018 року економіка України продовжила зростання.

«Високі ділові очікування підприємств свідчили про стійке зростання інвестиційної активності. Подальше підвищення доходів населення стимулювало споживчий попит. Певний імпульс споживчому та інвестиційному попиту надало стрімке нарощення як поточних, так і капітальних витрат бюджету. Також у цілому сприятливою залишалася кон’юнктура на зовнішніх ринках. Як і в I кварталі, на темпах економічного зростання відображався вплив припинення зв’язків з НКТ у минулому році. Як наслідок, тривало зростання ВДВ у металургії, добувній промисловості та енергетиці, що, втім, дещо стримувалося ремонтними роботами на кількох великих підприємствах ГМК. Більш ранній початок збиральної компанії порівняно з минулим роком зумовив зростання сільського господарства. Загалом зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2018 року очікується на рівні 3.2% р/р», - йдеться у документі.